FANDOM


East Beach är namnet på distriket längs den östra stranden i Los Santos. Området är kontrollerat av Los Santos Vagos i starten av 1992. Man åker till East Beach i uppdraget Home Invasion med Ryder och rånar Colonel Fuhrberger. Man passerar även igenom distriktet i sista uppdraget, End of the Line. Det finns även sportarena i distriktet, där man kan delta i race.

Invånare Redigera

Colonel Fuhrberger

Affärer/Platser Redigera

Vapen Redigera

Annat Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.