FANDOM


Garver Bridge är en vägbro över Easter Bay-viken som förbinder San Fierro med Tierra Robada i San Andreas. Brons utseende liknar Forth Road Bridge som finns utanför Edinburgh i Skottland.

Garver Bridge står bredvid Kincaid Bridge, en järnvägsbro som är baserad på den berömda bron Forth Bridge som står bredvid ovan nämda Forth Road Bridge. Garver Bridge är en del av det stora motorvägsnätvärket som förbinder Las Venturas, San Fierro och Los Santos. I likhet med Fort Road-bron har Garver Bridge fyra körfält och ett par bärande pelare.

Vid brons västra fäste kan man se resterna av en motorvägsramp som har blivit förstörd av en jordbävning.