FANDOM


Jefferson är ett distrikt i nordöstra Los Santos. Det ligger inklämt mellan Glen Park, Las Colinas och Los Flores. Motorvägen passerar i syd. Det finns inga kända invånare, men man kan köpa ett safehouse i området. Uppdraget Reuniting The Families tar plats här, ett möte hålls på Jefferson Motel för att sluta fred mellan Temple Drive Families, Seville Boulevard Families och Grove Street Families, men polisen kommer dit för att göra en razzia. Carl Johnson springer in för att rädda Sweet som för Grove Street Families talan. Sedan flyr dom med Ryder och Big Smoke, och flyger igenom Sprunk-skylten vid motorvägen, det lämnar ett permanent hål.


Affärer/Platser Redigera

Vapen Redigera

Annat Redigera

Sprunkmaskin